KIVISÜSI

Kivisüsi on Eestis traditsiooniline katlakütus väikekateldes.

Täna turul pakutavad kivisöed tarnitakse peamiselt Siberist Hakassiast (kütteväärtus keskmiselt 6,1 MWh/t) ja Kuzbassist (kütteväärtus 7,4-7,6 MWh/t). Kivisöe fraktsioon on 50-150 mm. Kivisüsi sisaldab peenemat fraktsiooni 10-25%.

Kivisöe kui fossiilse kütuse varud on maailmas suured ning seetõttu on selle kütuseliigi hind suhteliselt stabiilne, sõltudes vaid tarnekuludest.

Alljärgnevas tabelis on orienteeruvad küttekulud erinevatel energiakandjatel. Vaadeldavaks tarbijaks on väikeelamu pinnaga 180-200 m2 arvutusliku soojuskoormusega 10KW ja aastase soojustarbega 28 MW.

tabel_suur