RAIEJÄÄTMETE OST JA VÄLJAVEDU

Ostame kokku raiejäätmeid ja võsa, mis on ladustatud tee äärde nii, et staabli kõrval mahuvad teineteise taga seisma kaks autot (puiduhakkur ja veok). Mahu määramine toimub puistematerjalina veoki kastis. Hakitava materjali kogus peaks olema vähemalt 60-80 m3. Vajadusel teostame raiejäätmete väljaveo teenust koos hilisema hakkimise teenusega. Väljatuleva puistematerjali koguse ostame kokkuleppe hinnaga, mis sõltub asukohast, puidu iseloomust ja töötlemistingimustest.