KÜTTEPUUD

Müüme halupuid pikkusega 30cm, 40cm ja 50cm.

Puit on loodussõbralik kütus, mille tuhasisaldus on keskmiselt 1%. Puidu kütteväärtus sõltub oluliselt niiskusest, toore puidu niiskus ulatub 50%-ni. Seega on puidu paremaks ärakasutamiseks vaja teda kindlasti kuivatada ja ladustada.

Järgneval lingil on toodud tähtsamate küttepuude energiasisalduse tabel ruumimeetri kohta.

Vaata tabelit siit!
tabel

NB!
*Küta targasti- hoia kollet.
*Ära põleta küttekoldes plastist-kilest jt tehismaterjalidest olmejäätmeid ega keemiliselt töödeldud ehitusmaterjalide jääke.
*Kasuta tulehakatuseks õhukesi, kuivi puukilde, koort ja tohtu ning ajalehti.
*Lao puud koldesse horisontaalasendis, kuid ära topi seda kunagi lõpuni täis, sest lõõmamiseks vajavad leegid rohkesti õhuhapnikku.
Ära ole siibri sulgemisega kärsitu.
*Erinevalt lehtpuust viskab okaspuu põledes sädemeid, mistõttu kasutage okaspuu halgusid kinnistes küttekolletes.
*Kasehalud tahmavad põlemisel rohkem, kui lepa või haava halud.