KÜTTEPIND JA SAEPURU

Ostame kokku saetööstuse jääke: pindlauda ja tehnoloogilist puitu. Hakime saetööstuses otse veoki kasti. Mahu määramine toimub puistematerjalina veoki kastis. Keskmiselt saadakse ühest pindlaua tihumeetrist 2,7-3 m3 hakkepuitu.

Ostame saetööstusest tulevat saepuru ja höövellaastu.