PUIDU HAKKIMINE

Puidu hakkimine toimub suure tootlikusega mobiilse hakkuriga JENZ HEM 561 DQ. Masina tootlikkus on kuni 180 m3 valmistoodangut tunnis. Hakitava materjali fraktsioon 10-70 mm. Väljastustoru kaudu on võimalik valmistoodang juhtida otse hakkeveoki kasti. Hakke väljastustoru suund on reguleeritav. Hakkimise teenuse hind on kokkuleppeline ja sõltub asukohast, puidu iseloomust ja töötlemistingimustest.

Purustatavad materjalid:

 • raiejäätmed ja võsa
 • ümarpuit läbimõõduga kuni 65 cm
 • saekaatri pinnad ja järkamise klotsid

Ümbertöödeldav materjal ei tohi sisaldada:

 • metalldetaile
 • ehitusprahti, betooni, kive, mulda

Ostame ja müüme

 • Hakkepuit
 • Küttepuud
 • Kivisüsi
 • Turbabrikett
 • Raiejäätmed
 • Küttepuit
 • Küttepind&saepuru